Biologische bloembollen

Het is einde mei en de laatst bloeiende tulpensoorten verbloeien. De kroonbladeren vallen van de bloemsteel af en er vormt zich vanuit de stamper een dikke zaadbol. De rijpe vrucht plant zich voort; hetgeen wat in de natuur gebeurd... Zou men zeggen!? Toch is de vruchtbaarheid van een tulpenbol die opgroeit in een milieu vol chemische bestrijdingsmiddelen niet zo vanzelfsprekend. Het grote voordeel van biologisch gekweekte bol- en knolgewassen is dat de bloemen zaaddragend zijn en zich dus van nature vermenigvuldigen.

Een ander voordeel van biologisch gekweekte bol- en knolgewassen is dat de bijen en hommels ongerust hun nectar kunnen verzamelen vanuit de meeldraden. De nectarklier produceert de suikerhoudende stof nectar waar bijen honing mee maken. De grote kleverige stuifmeelkorrels zijn een vetbron voor de larven. Het is dus van levensbelang dat bloemen chemie-vrij opgroeien.

En wat is nou die strook met talloze verschillende bloemen langs de bloembollenvelden; de akkerranden worden ingezaaid met kruiden en granen. Daarin ontwikkelen zich biologische bestrijders van schadelijke insecten zoals bladluizen.Nadat de bolbloemen verbloeid zijn hebben de bijen en hommels nog genoeg nectar zodat ze het land kunnen blijven beschermen. Niet alleen mooi, maar ook heel nuttig!

Het onder water zetten van een stuk land na de oogst heet; inundatie. Deze effectieve methode wordt veel toegepast in de land- en tuinbouw. Het zorgt ervoor dat schadelijke insecten zoals aaltjes bestreden worden, maar tegelijkertijd worden ook de nuttige insecten bestreden. Naast inundatie kunnen ook groenbemesters ingezet worden.

Voor biologische telers is de bodemweerbaarheid, een vitaal bodemleven en het gebruik van voedingsstoffen bepalend. Door groenbemesters te gebruiken neemt de angst voor schadelijke aaltjes af en worden de akkers voorzien van goede voedingsstoffen.

De groenbemesters worden net zoals de biologische bloembollen door Skal-Biocontrole gecontroleerd en gecertificeerd. In de groenbemesters zitten bijvoorbeeld vlinderbloemigen die voor stikstof binding zorgen en vele componenten die een onkruid ondrukkende werking hebben. Na de oogst worden de groenbemesters gezaaid en compost dat bestaat uit onder andere bollenafval, verdeeld over het land.