Biologische bloembollen

Biologische bloembollen teelt | BloemoBLOG

Vruchtbare bloembollen

Het is eind mei en de laatste bloeiende tulpensoorten verwelken. De kroonbladeren vallen van de bloemsteel en er vormt zich een dikke zaadbol vanuit de stamper. De rijpe vrucht plant zich voort, iets wat men zou verwachten in de natuur. Echter, de vruchtbaarheid van een tulpenbol die groeit in een omgeving vol met chemische bestrijdingsmiddelen is niet zo vanzelfsprekend. 

Voordelen van biologische teelt

Een groot voordeel van biologisch gekweekte bol- en knolgewassen is dat de bloemen zaaddragend zijn en zich dus van nature vermenigvuldigen. Een ander groot voordeel van biologisch gekweekte gewassen is dat bijen en hommels ongestoord hun nectar kunnen verzamelen uit de meeldraden van de bloemen. De stuifmeelkorrels zijn een essentiële voedselbron voor de larven van de bijen. Het is dus van vitaal belang dat bloemen in een chemievrije omgeving opgroeien. 

De nuttige functie van akkerranden

En wat betekent die strook met talloze verschillende bloemen langs de bloembollenvelden? De akkerranden worden ingezaaid met kruiden en granen. Hierin ontwikkelen zich biologische bestrijders van schadelijke insecten zoals bladluizen. Nadat de bolbloemen zijn uitgebloeid, zorgen deze voor genoeg nectar zodat bijen en hommels het land kunnen blijven beschermen. Het is niet alleen mooi, maar ook zeer nuttig!

Beheersing van schadelijke insecten en bodemverbetering

Het onder water zetten van een stuk land na de oogst heet inundatie. Deze effectieve methode wordt veel gebruikt in de land- en tuinbouw. Het helpt bij het bestrijden van schadelijke insecten zoals aaltjes, maar tegelijkertijd worden ook de nuttige insecten bestreden. Naast inundatie kunnen ook groenbemesters worden ingezet.

Voor biologische telers is de weerbaarheid van de bodem, een vitaal bodemleven en het gebruik van voedingsstoffen van essentieel belang. Het gebruik van groenbemesters vermindert de angst voor schadelijke aaltjes en voorziet de akkers van nuttige voedingsstoffen. 

Skal bio controle en groenbemesters

De groenbemesters, net zoals de biologische bloembollen, worden gecontroleerd en gecertificeerd door Skal bio controle. In de groenbemesters zitten bijvoorbeeld vlinderbloemigen die voor stikstofbinding zorgen en vele componenten die een onkruid onderdrukkende werking hebben. Na de oogst worden de groenbemesters gezaaid en compost, die bestaat uit onder andere bollenafval, wordt over het land verdeeld.

Wintervoedselakker

Wintervoedselakkers zijn landbouwgebieden die specifiek zijn ingezaaid met gewassen die in de winter groeien en dienen als voedselbron voor dieren, met name voor vogels. Deze akkers worden vaak opgezet met het doel om biodiversiteit te ondersteunen, het voedselaanbod voor wilde dieren te vergroten en habitats te creëren tijdens de wintermaanden.

Wintervoedselakkers kunnen verschillende soorten gewassen bevatten, zoals granen, zaden en winterharde planten die voedzaam zijn voor vogels en andere dieren.

Vogelstand op biologische akkers

De relatie tussen biologische akkers en de toename van de vogelstand is een onderwerp dat onderzocht wordt in wetenschappelijke studies. Over het algemeen suggereren sommige onderzoeken dat biologische landbouwpraktijken gunstig kunnen zijn voor vogels en de algehele biodiversiteit.

Terug naar blog